Nauczanie dzieci – ciąg dalszy

Ważne jest jednak, aby stopnie wykorzystywać prawidłowo, mają one bowiem dużą siłę motywacyjną. W szkole podstawowej i średniej oceny dziecka powinny bazować na tym, co uczeń robi z tym co posiada. Innymi słowami, powinny być oceniane zdolności dziecka. Mniej zdolne dziecko powinno móc robić postępy w szkole w takim stopniu, jak dziecko uzdolnione. Jeśli dużo pracuje i nauka przychodzi mu z trudem, powinien być nagradzany, nawet gdyby jego praca nie była na dobrym poziomie. W podobny sposób, dziecko uzdolnione nie powinno otrzymać piątki tylko dlatego, że jest bystre i osiąga dobre wyniki bez wysiłku.

Podstawowym celem wynagradzania w szkole podstawowej i początkowych klasach szkoły średniej powinno być wynugradzanie wysiłku. Z drugiej strony, kursy przygotowawcze do studiów, prowadzone w szkołach średnich, powinny opierać się na absolutnych normach.

Czy popiera Pan przenoszenie dziecka do innej szkoły? Tak. Zdarza się, że zmiana szkoły, a nawet nauczyciela, może być bardzo korzystna dla dziecka. Pedagodzy są na ogół przeciwni takim zabiegom. Czasami młody człowiek może być uwikłany w konflikty społeczne, które najłatwiej rozwiązać, dając mu możliwość „czystego startu” w innym miejscu.

Ponadto, szkoły różnią się poważnie stopniem trudności. Niektóre z nich są położone w rejonie o wyższym poziomie socjalnym, gdzie liczba dzieci o dużej inteligencji jest większa niż gdzie indziej. Iloczyn inteligencji uczniów w takich szkołach może być w granicach pomiędzy 115 a 120. Co stanie się więc w takiej szkole z dzieckiem o przeciętnym poziomie inteligencji? Twierdzę, że sukces ucznia nie jest kategorią absolutną, lecz relatywną. Dziecko nie pyta: „Jak się uczę”?, ale raczej „Jak cię uczę na tle innych?”. Dziecko może wyrastać w świadomości, że jest głupie, dopóki nie stanie się intelektualnym liderem w mniej wymagającym otoczeniu. Tak więc, jeśli dziecko z trudem brnie w szkole, obojętnie z jakich powodów, to zaradzenie temu może wymagać przeniesienia go do bardziej odpowiedniej dla niego klasy (szkoły).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>