Najbardziej powszechne i zmienne wartości w naszej kulturze

Mówi Pan, że uroda i inteligencja są najbardziej krytycznymi czynnikami w kształtowaniu poczucia własnej godności i pewności siebie. Jakie inni czynniki składają się na poziom pewności siebie u dziecka?

Pozwolę sobie wymienić najbardziej powszechne i zmienne wartości w naszej kulturze, które odnoszą się do poczucia własnej wartości.

– 1. Rodzice mają władzę, jeśli chodzi o zachowanie lub zniszczenie poczucia własnej godności u dziecka. Ich postępowanie wyraża albo szacunek i miłość, albo rozczarowanie i brak zainteresowania.

– 2. Starsze rodzeństwo może zdławić pewność siebie u młodszego, słabszego dziecka. Maluch nigdy nie może biec tak szybko, walczyć tak dobrze, czy osiągnąć tak wiele, jak jego starsi bracia i siostry. A jeśli jego słowa są wciąż przedmiotem szyderstw, można łatwo dojść do wniosku, że jest głupi i niezdolny.

– 3. Wczesne pomyłki towarzyskie i błędy są czasami wyjątkowo bolesne i zostają w pamięci na całe życie.

– 4. Trudności finansowe, pozbawiające dziecko życia na styl rówieśników, mogą spowodować u dziecka kompleks niższości. To nie sama bieda wyrządza szkodę. Jest to raczej wina porównywania siebie z innymi. Jest możliwe czuć się pozbawionym czegoś, choć według standardów światowych jest się naprawdę bogatym. Nawiasem mówiąc, pieniądze są prawdopodobnie trzecim z najważniejszych źródeł poczucia własnej godności w naszej kulturze. Na przykład, w materialistycznych oczach naszego społeczeństwa, krostowaty nastolatek na rowerze jest mniej godny szacunku niż krostowaty nastolatek w samochodzie DATSUN 280Z.

– 5. Choroba, nawet niewidoczna, może reprezentować „utajoną wadę” dziecka. Wada serca, czy inne zaburzenia, które zmuszają mamę dziecka, by je ganić i prosić o wolniejsze tempo, mogą utrwalić w nim przekonanie, że jest kruche i ułomne.

– 6. Dziecko, które wychowywało się w odosobnionym środowisku (farma, placówka zagraniczna) może być zakłopotane z powodu mało rozwiniętych talentów towarzyskich. Ma tendencję do skrytości spowodowanej nieśmiałością.

– 7. Krępujące sprawy rodzinne, takie jak posiadanie ojca alkoholika lub umysłowo upośledzonego rodzeństwa, może wytworzyć poczucie niższości spowodowane identyfikacją z lekceważonymi krewnymi.

Najbardziej powszechne i zmienne wartości w naszej kulturze część 2

Niestety ta lista mogłaby nie mieć końca. W pracy nad problemem nieodpowiedzialności, wyciągnąłem następujący wniosek: podczas gdy dziecko może stracić poczucie własnej godności na tysiąc różnych sposobów, dokładna odbudowa jego poczucia własnej wartości jest zwykle wolnym i trudnym procesem.

Przekona) mnie Pan, że uroda, rozum i materializm są fałszywymi wartościami, które demoralizują poczucie własnej godności u dziecka. Ale co zajmie ich miejsce? Jakie wartości proponuje Pan, bym wpajała moim dzieciom?

Uważani, że najcenniejszą wartością, jaką można przekazać dziecku jest wpojenie w nie prawdziwej wiary w Boga. Jakie może być większe zadowolenie z samego siebie od świadomości, że Stwórca świata zna mnie osobiście? Że ceni mnie więcej, niż dobra całego świata: że rozumie moje obawy i troski że niezmierzonej miłości wyciąga do mnie rękę, gdy nikt inny o mnie nie dba że Jego jedyny Syn-Jezus rzeczywiście oddał za mnie życie że może zmienić moje długi w majątek i moją pustkę w pełnię że po tym życiu następuje inne lepsze życie, gdzie obecne przeszkody i niedoskonałości są wyeliminowane -gdzie ziemskie bóle i cierpienia nie będą niczym więcej, jak niejasnym wspomnieniem! Co za piękna filozofia, w którą może pani „wyposażyć” swoje wrażliwe dziecko. Jaka fantastyczna wiadomość niosąca nadzieję i zachętę dla załamanego nastolatka, przybitego przez okoliczności życia. Jest to poczucie własnej godności w najwspanialszej postaci, niezależnej od kaprysów urodzenia, sądów społecznych, czy kultu superdziecka, lecz zależnej od wyroku boskiego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>