Metody dyscypliny – dalszy opis

– 3. Rozróżniać celowy opór od dziecięcego braku odpowiedzialności. Dziecko nie powinno być karane za zachowanie, które nic jest konsekwencją umyślnego oporu, jeśli zapomni nakarmić psa, posiać łóżko albo wyrzucić śmieci, kiedy zgubi rower albo zostawi rakietkę tenisową na deszczu -pamiętaj, że to są zachowania typowe dla okresu dziecięcego. Jest bardzo prawdopodobne, że jest to mechanizm, dzięki któremu niedojrzały jeszcze umysł chroni się przed presją dorosłych. Bądźmy delikatni, kiedy uczymy dzieci jak najlepiej postępować. Jeżeli nie potrafi zareagować na nasze cierpliwe pouczenia, wtedy można zastosować jakieś dobrze obmyślane kary. Jednakże dziecięca nieodpowiedzialność jest czymś zupełnie innym niż celowy sprzeciw, a zatem należy ją inaczej traktować i być przy tym cierpliwym.

– 4. Pociesz i poucz dziecko, gdy minie konflikt. Po konfrontacji dziecka z rodzicami, podczas której rodzice zademonstrowali swoje prawo do kierowania (szczególnie, gdy w wyniku tego pojawił się płacz dziecka), zwłaszcza młodsze dziecko (między 2 i 7 rokiem życia) a nawet starsze może potrzebować miłości i pocieszenia. Koniecznie obejmij je i przytul! Trzymaj mocno i mów o swojej miłości. Pokołysz nim delikatnie i powiedz mu ponownie, dlaczego został ukarany i jak w przyszłości może uniknąć takich kłopotów. Ta chwila porozumienia tworzy miłość, zaufanie i jedność w rodzinie. Dla rodziny chrześcijańskiej istotne jest to, aby się w takich sytuacjach z dzieckiem modlić, wyznając wobec Boga. że wszyscy zgrzeszyli i że nikt nie jest doskonały. Boskie przebaczenie jest wspaniałym przeżyciem, nawet dla bardzo małego dziecka.

– 5. Unikać stawiania wymagań niemożliwych do spełnienia. Bądź absolutnie pewien, że twoje dziecko potrafi wykonać to, czego się od niego oczekuje. Nigdy nie karz go za minowolne moczenie się w łóżku, za nieużywanie nocnika w wieku 1 roku lub /.a /te wyniki w szkole, jeśli nie może osiągnąć akademickich sukcesów. Te niemożliwe do spełnienia wymagania wywołują u dziecka konflikt nie dający się rozwiązać. Taka sytuacja przynosi niewątpliwy uszczerbek w strukturze emocjonalnej dziecka.

– 6. Niech miłość będzie twoim przewodnikiem.’ Stosunki, które charakteryzuje miłość i uczucie są zdrowe, chociaż nie do uniknięcia bywają pewne błędy i omyłki ze strony rodziców.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>