Menstruacja – dalszy opis

Najpiękniejszą stroną tego niewiarygodnie skomplikowanego systemu jest to, że w ciele kobiety wszystko działa automatycznie. To prawie tak. jakby główny projektodawca, sam Bóg, stal w pobliżu podpowiadając jej każdy kolejny krok. Nawiasem mówiąc, czy zdawałeś sobie sprawę z tego, że właśnie tak jest? Król Dawid mówi nam w swoich psalmach, że Bóg jest obecny w tym procesie tworzenia nowego życia. Przeczytajmy opis tego wydarzenia:

Ty bowiem utworzyłeś moje nerki. Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, że utworzyłeś mnie tak cucłownie, godne podziwu są Twoje dzieła, i dobrze znasz moją duszę, nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi. (Ps 139, 13-15)

Bóg czuwał nie tyIko nad rozwojem Dawida w łonie jego matki (inne określenie macicy), ale zrobił to samo dla ciebie i dla mnie! Zaplanował również każdy dzień naszego życia i zapisał go w swej księdze. Jest to najbardziej pocieszająca myśl, jaką kiedykolwiek znałem!

Widzisz więc, menstruacja nie jest żadną okropnością, której powinny się bać dziewczynki. Jest sygnałem, że organizm przygotowuje się do współpracy z Bogiem w tworzeniu nowego życia, jeżeli taka okaże się wola Boża dla danej kobiety. Menstruacja to sposób, w jaki ciało mówi dziewczynce, że ona rośnie, że nie jest już dzieckiem i że w jej wnętrzu dzieje się coś wspaniałego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>