Lista kontrolna duchowego nauczania

Biblia zaleca rodzicom, aby „szkolili dziecko do drogi, którą powinno pójść”. Ale powstaje tu pytanie: Jaką drogą powinno iść? Jeżeli pierwsze siedem lat stanowi „początkowy okres” w procesie edukacji religijnej, to czego należy uczyć w tym okresie? Jakie doświadczenia przekazać? Jakie wartości trzeba wyeksponować?

Są to celne pytania. Jestem przekonany, że dziecko należy poddać przemyślanemu i systematycznemu procesowi nauczania religii. My jednak często pozwalamy na zbyt dużą przypadkowość w tym względzie.

Poniżej wymieniono „listę kontrolną duchowego nauczania”, to znaczy zbiór celów, do których należy dążyć. Wiele pozycji wymaga dojrzałego spojrzenia, którego brak dzieciom. Nie trzeba jednak próbować tworzyć dorosłych chrześcijan z młodych ludzi, ale łagodnie zachęcać ich w okresie wrażliwych lat dzieciństwa, aby dążyli do tych celów.

W istocie należy dokładnie rozważyć pięć prawd opartych na Piśmie świętym, poszukując podstaw, na których będzie opierała się cała przyszła doktryna i wiara. Zachęcam wszystkich chrześcijańskich rodziców, aby ocenili stan zrozumienia przez ich dziecko tych pięciu prawd.

– PRAWDA 1: Będziesz miłował Pana, Boga swego z całego serca swego (Mk 12,30).

– 1. Czy twoje dziecko uczy się poznawać miłość Boga poprzez miłość, czułość i miłosierdzie swoich rodziców? (najważniejsze)

– 2. Czy uczy się ono mówić o Panu i uwzględniać Go w swoich myślach i planach?

– 3. Czy uczy się zwracać do Jezusa z prośbą o pomoc, gdy jest przestraszone lub samotne?

– 4. Czy uczy się czytać Biblię?

– 5. Czy uczy się modlić?

– 6. Czy uczy się znaczenia wiary i ufności?

– 7. Czy uczy się radości tkwiącej w chrześcijańskiej drodze życia?

– 8. Czy uczy się piękna narodzenia i śmierci Jezusa?

– PRAWDA 2: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego (Mk 12,31).

– 1. Czy uczy się rozumieć uczucia innych?

– 2. Czy uczy się nie być samolubne?

– 3. Czy uczy się dzielić z innymi?

– 4. Czy uczy się nie plotkować i nie krytykować innych?

– 5. Czy uczy się akceptować samego siebie?

– PRAWDA 3: Naucz mnie czynić Twoją wolę, ho Ty jesteś moim Bogiem i Ps 143,10).

– 1. Czy uczy się posłuszeństwa wobec rodziców, jako przygotowania do posłuszeństwa wobec Boga?

– 2. Czy uczy się zachowywać właściwie w kościele – Domu Bożym?

– 3. Czy uczy się właściwej oceny obu aspektów natury Bożej: Miłości i sprawiedliwości?

– 4. Czy uczy się o tym, że istnieją różne formy życzliwej i dobroczynnej zwierzchności, której musi ulegać?

– 5. Czy uczy się o istocie grzechu i jego nieuchronnych konsekwencjach?

– PRAWDA 4: Boga się bój i przykazań Jego przestrzegaj, bo caiy w tym człowiek (Koli 12,13).

– 1. Czy uczy się być prawdomównym i uczciwym?

– 2. Czy uczy się święcić dzień święty?

– 3. Czy poznaje znaczenie rodziny chrześcijańskiej i wierności temu, co Bóg zamierza?

– 4. Czy uczy się o względnej znikomości materializmu?

– 5. Czy uczy się postępować według nakazów własnego sumienia?

– PRAWDA 5: Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciwko takim cnotom nie ma Prawa (Ga 5,22- 23).

– 1. Czy uczy się dawać część swoich pieniędzy Bogu?

– 2. Czy uczy się kontrolować swoje popędy?

– 3. Czy uczy się ponoszenia odpowiedzialności?

– 4. Czy uczy się o wielkiej różnicy tkwiącej między szacunkiem do siebie, a egoistyczną dumą?

– 5. Czy uczy się pochylać ze czcią przed Bogiem wszechświata? Podsumowując, okres pierwszych siedmiu lat życia waszego dziecka powinien przygotować je do tego, aby w wieku dojrzałym mogło wyznać: Oto jestem, Panie, poślij mnie!. (Jz 6,8)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>