Krztałtowanie woli dziecka bez naruszenia jego ducha część 2

Mamy córkę o silnej woli, z którą niezwykle trudno postępować. Uczciwie mówiąc, uważam, że wykonujemy obowiązki rodzicielskie jak najlepiej, a jednak lamie ona wszelkie prawa i sprzeciwia się naszemu autorytetowi. Potrzebujemy wsparcia. Czy można spowodować, aby dziecko o silnej woli uśmiechnęło się, pracowało i współpracowało? Jeśli tak, to jak tego dokonać? A ponadto jaka będzie przyszłość córki? Dostrzegamy kłopoty, ale nie wiemy czy nasze posępne przewidywania są usprawiedliwione.

Nie ma co do tego wątpliwości. Takie dziecko jak wasze, może być trudne do opanowania nawet wtedy, gdy rodzice traktują je z wielką umiejętnością i poświęceniem. Potrzeba być może kilkunastu lat, aby doszło do momentu względnego posłuszeństwa i współpracy w ramach rodziny. W trakcie trwania tego procesu istotne jest aby nie wpadać w panikę. Nie próbujcie dokonać transformacji w ciągu jednego dnia. Traktujcie swoją córkę ze szczerą miłością i szacunkiem, ale wymagajcie od niej, aby poddawała się waszemu kierownictwu. Wybierajcie rozsądnie kwestie warte kbńTrontacji, następnie przyjmijcie jej wyzwanie rzucone wam i zdecydowanie wygrajcie. Nagradzajcie każde pozytywne zachowanie i chęć współpracy.

Co do drugiej części pytania, muszę przyznać, że wasza córka Jeśli nie poddawana będzie właściwej dyscyplinie, może znaleźć się ze względu na niespołeczne zachowanie w kategorii tak zwanego „wysokiego ryzyka”. Takie dziecko będzie prawdopodobnie stanowiło wyzwanie dla nauczycieli, podważając wartości, których się uczyła. Wierzę, że taki nastolatek jest bardziej skłonny do nielegalnego życia płciowego, używania narkotyków i mniej skłonny do nauki. Oczywiście, nie jest to nieuchronne przeznaczenie, gdyż złożoność ludzkiej osobowości uniemożliwia przewidywanie zachowania w przyszłości. Z drugiej strony niebezpieczeństwa. jakie opisałem, są często minimalizowane przez rodziców, którzy aktywnie szukają drogi do kształtowania woli swojego dziecka w pierwszych latach jego życia. Oto dlaczego przyszłość waszej córki nie jest negatywna. Jestem przekonany, że dziecko o silnej woli, takie jak wasze, ma charakter i więcej potencjału dla produktywnego życia, niż jego uległy rówieśnik. Kluczem do uruchomienia tego potencjału jest uzyskanie kontroli nad wolą dziecka, a następnie, w odpowiednim momencie, gdy osiągnie ono koniec wieku dorastania, przekazanie tej kontroli jemu samemu. Brzmi to prosto, nieprawdaż? Jest to zadanie trudne, ale Bóg pomoże wam w jego zrealizowaniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>