Kontrolowanie współżycia płciowego – kontynuacja

Przykazanie Boże. abyśmy unikali współżycia płciowego przed małżeństwem nie zostało dane po to, by nas pozbawić przyjemności. Nie było Jego pragnieniem odebranie nam radości życia. Wprost przeciwnie, to właśnie Jego miłość skłoniła Go do tego, by zabronić współżycia przedmałżeńskiego, ponieważ nieposłuszeństo wobec Niego pociąga za sobą tak wiele przykrych następstw.

Słyszałeś przypuszczalnie o chorobach wenerycznych, których przyczyną jest odbycie stosunku płciowego z kimś, kto zaraził się taką chorobą od innego jej nosiciela. Syfi lis, rzeżączka i inne choroby są dzisiaj szeroko rozpowszechnione. Nasz kraj przeżywa epidemię tych chorób i mają One bardzo szkodliwy wpływ na nasz organizm, jeżeli są one pozostawione bez leczenia. Ale są jeszcze inne konsekwencje dla tych, którzy uprawiają seks przed małżeństwem. Ryzykują oni przez ten akt wydanie na świat niechcianego dziecka. Gdy to się wydarzy, staja w obliczu odpowiedzialności za wychowanie człowieka młodego życia, ze wszystkimi jego potrzebami miłości, karności, stabilności domowej – ale nie są w żaden sposób przygotowani do tego. aby zaopiekować się nim i zaspokoić jego potrzeby. To jest tragiczne.

Równie poważne są zmiany, jakie zachodzą w psychice osoby uprawiającej pozamałżeńskie współżycie płciowe. Najważniejsze jest to, że poświęcona zostaje relacja z Bogiem. Seks przedmałżeński jest grzechem i dana osoba po prostu nie może żyć w przyjaźni z Bogiem, jeśli ma świadomy zamiar dalszego dobrowolnego trwania w grzechu. W Pierwszym Liście św. Jana 1.6 czytamy: .Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy iv ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą”. To bardzo proste. Co więcej, jak wiesz, niczego nie da się ukryć przed Bogiem, ponieważ widzi On wszystko.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>