Konflikt małżeński część 4

Niezmiernie ważne jest, aby mąż nie odebrał tej rozmowy jako osobistego ataku na siebie. Wszyscy jesteśmy wyposażeni w emocjonalne mechanizmy obronne, które przychodzą nam z pomocą, gdy jesteśmy oczerniani. Proszę nie uruchamiać tych mechanizmów. Przeciwnie, sposób zachowania Pani powinien być tak pełen ciepła, miłości i wsparcia jak to tylko możliwe w danych warunkach, Niech będzie jasne, że próbuje Pani przekazać swoje własne potrzeby i pragnienia, nie zaś roztrząsać jego błędy i uchybienia. Co więcej musi Pani również wziąć pod uwagę jego stan emocjonalny. Proszę odłożyć rozmowę, jeśli mąż przeżywa właśnie jakieś trudności w pracy lub jeśli nienajlepiej się C2uje, lub jeśli został niedawno zraniony przez jakieś wydarzenia lub okoliczności. Dopiero wówczas gdy czas, tło i sposób stworzą razem odpowiednią okazję, proszę przedstawić swoje najgłębsze uczucia w jak najbardziej sugestywny sposób. I jak każdy dobry harcerz: proszę czuwać.

Chce Pan przez to powiedzieć, że kobieta winna się łasić jak uległy piesek dopominający się od swego pana pogłaskania po głowie?

Oczywiście, że nie! Sprawą niezwykłej wagi jest umiejętność zachowania w małżeństwie wyraźnego elementu osobistej godności i szacunku. Prowadzi nas to do dziedziny, która wymaga mocnego podkreślenia. Zauważyłem, że wiele małżeństw (jeśli nie większość) cierpi z powodu nieumiejętności rozpoznania pewnej uniwersalnej właściwości natury ludzkiej. Cenimy to, co udaje nam się zdobyć: nie doceniamy tego, czego nie możemy się pozbyć! Pożądamy tego. co jest pozo naszym zasięgiem: gardzimy tym, co mamy na stole. Żadna zabawka nie jest tak wspaniała jak ta, którą dziecko zobaczyło swymi wielkimi oczami w sklepie. Rzadko kiedy kosztowny samochód dostarcza właścicielowi równej satysfakcji jak ta. kiedy marzył o jego posiadaniu. O ileż bardziej ta zasada sprawdza się w dziedzinie uczuć romantycznych, zwłaszcza w odniesieniu do mężczyzn.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>