Kilka podstawowych zasad stosowania kary cielesnej

Czy mógłby Pan podać kilka podstawowych zasad stosowania kary cielesnej wobec brzdąców o silnej woli? Łagodne klapsy można zacząć stosować między piętnastym a osiemnastym miesiącem życia. Powinny być stosunkowo rzadkie i muszą być zarezerwowane na okazję wyraźnego nieposłuszeństwa, a nie jako kara za dziecięcą nieodpowiedzialność. Ciężka ręka autorytetu w tym okresie przyczynia się do poskromienia w dziecku potrzeby eksperymentowania i testowania otoczenia, co może mieć daleko idące następstwa. Brzdąca trzeba nauczyć posłuszeństwa i uznawania rodzicielskiego przywództwa, ale tego końcowego rezultatu nie osiągnie się z dnia na dzień.

Do wykonania kary cielesnej powinien być wykorzystany przedmiot naturalny, na przykład mała witka, czy pasek, ale rzadko ręka. Zawsze czułem, że rękę powinno dziecko widzieć raczej jako przedmiot do wyrażania miłości, niż jako instrument karzący. Co więcej, jeśli rodzic często daje dziecku klapsa wówczas, gdy nie oczekuje ono uderzenia, będzie ono prawdopodobnie schylać głowę i cofać się, gdy ojciec nagle podrapie się w ucho. Oczywiście uderzenie w twarz może spowodować zniekształcenie nosa łub uszkodzić uszy czy szczękę. Jeśli każde lanie wykonuje się przy pomocy przedmiotu neutralnego, stosowanego świadomie, wówczas dziecko nigdy nie będzie obawiać się, że zostanie zbite nagle, za jakąś przypadkową nieostrożność (są wyjątki od tej reguły, na przykład gdy dziecko dostanie klapsa po rękach za sięgnięcie do piecyka czy innego niebezpiecznego przedmiotu).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>