Jakie jest ryzyko zachorowania na raka?

Czy z leczeniem hormonalnym wiąże sięjakieś ryzyko? W przeszłości istniała obawa, że estrogen może wywołać raka piersi lub narządów płciowych. Ale raport z 1961 roku autoryzowany przez Radę ds. Leków przy Amerykańskim Towarzystwie Medycznym oświadczył, że obawa taka „nie wydaje się uzasadniona na podstawie dostępnych dowodów”

Dowody przeciwko takiemu niebezpieczeństwu wciąż napływają z wielu źródeł. Po pierwsze – występowanie raka wszystkich narządów kobiet zwiększa się stopniowo wraz z wiekiem, w miarę jak zmniejsza się wytwarzanie estrogenu.

Dalej, badacze wskazują, że gdyby estrogen przyczyniał się ,do powstania raka. rak piersi powinien wówczas często występować w okresie ciąży, kiedy to poziom estrogenu znacznie wzrasta, zwłaszcza w ostatnich miesiącach. Jednak rak piersi rzadko występuje w czasie ciąży.

Badania zwierząt, którym podano duże dawki estrogenu nie wykazały następstw rakotwórczych, jak również nie wykazały ich długotermino- we badania kobiet poddanych leczeniu estrogenem. W jednej z prac przebadano 206 kobiet, które leczono przez okres pięciu i pól roku nie wystąpił ani jeden przypadek raka. W innej pracy opartej na badaniach 120 kobiet po stadium przekwilania. poddawanych leczeniu przez dłuższy czas nie zaobserwowano żadnych zachorowań na raka, chociaż spodziewano się w tym czasie pięciu do sześciu przypadków złośliwych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>