Jak powszechna jest nadpobudliwość?

Specjaliści nie są zdolni co do częstotliwości występowania nadpobudliwości, ale wydaje się, iż zaburzeniem tym dotkniętych jest 6 10‘’/o dzieci w wieku do lat dziesięciu, przy czym chłopców więcej niż dziewcząt w stosunku 4:1.

Są chwile, kiedy mam szczerze dosyć mego nadpobudliwego dziecka. Czy inne matki również doświadczają takich negatywnych uczuć?

Reakcja Pani jest typowa. Każda matka dziecka nadpobudliwego doświadcza czasem‘rozpaczliwej walki wewnętrznej. Z jednej strony rozumie ona problem swego dziecka i odczuwa głębokie współczucie i miłość dla swego malucha. Nie ma nic, czego nie byłaby gotowa uczynić, aby mu pomóc. Z drugiej strony jednak drażni ją chaos, jaki dziecko wniosło w jej życie. Ten szybki Bill rozlewa mleko, rozbija waz.ony i przez cały dzień znajduje się na krawędzi jakiegoś nieszczęcia. W miejscach publicznych wprawia matkę w zakłopotanie i niezbyt umie docenić poświęcenie, na jakie się dla niego nieustannie zdobywa. Często zanim nadejdzie czas pójścia na spoczynek, czuje się ono tak, jakby spędziła cały dzień w lisiej norze.

Co się dzieje wówczas, gdy w umyśle jakiejś matki czy ojca ścierają się ze sobą prawdziwa miłość i silna uraz.a? Nieuniknionym rezultatem jest duże poczucie winy u rodziców – winy, która jest ogromnie destruktywna dla spokoju wewnętrznego kobiety, a nawet dla jej zdrowia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>