Jak można rozwiązać problem z nadpobudliwością?

Istnieją dziesiątki leków, które okazały się skuteczne w uspokojeniu dziecka nadpobudliwego. Jako że skład chemiczny każdego dziecka jest unikalny, może zachodzić konieczność, aby lekarz wyłowił z tej różnorodności właściwą substancję oraz jej dawkowanie. Chciałbym podkreślić, że jestem przeciwny podawaniu takich środków dzieciom, które tego nie wymagają. W niektórych przypadkach dowolnie podawano dzieciom leki po prostu dlatego, że ich rodzice lub nauczyciele woleli, gdy były one spokojne. Jest to niewybaczalne. Każdy lek posiada jakiś niepożądany skutek uboczny (nawet aspiryna) i powinien być podawany tylko po uważnym zbadaniu. Jednakże jeśli dziecko wykazuje skrajne objawy nadpobudliwości i zostało zbadane przez neurologa lub innego znającego się lekarza, nie powinniśmy wahać się w przyjęciu jego recepty i zastosowaniu lekarstwa. Mogą pojawić się zdecydowane zmiany w zachowaniu, gdy dziecku zostanie przepisany odpowiedni lek.

Czy jednak długoterminowe stosowanie leku nie zwiększy niebezpieczeństwa, że dziecko stanie się w późniejszym wieku narkomanem’.’ Większość specjalistów jest zdania, że stosowanie leków w dzieciństwie niekoniecznie prowadzi do nadużycia narkotyków w późniejszym życiu. W 1971 roku został nawet powołany zespól federalny, którego zadaniem miało być rozważenie takiej możliwości. Wnioski z ich badań podkreśliły właściwość stosowania leków w leczeniu dzieci nadpobudliwych. Niektóre dzieci potrzebują odpowiedniego środka uspokajającego i powinny go otrzymać.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>