Istota męskości

Czytając pańską książkę Straight Talk to Men and Their HóTes („Szczera rozmowa z mężczyznami i ich żonami”), widać wyraźnie, że jest Pan twardym zwolennikiem męskiego kierownictwa w domu. Jaką odpowiedź zaproponowałby Pan kobietom aktywistkom, które uważają ten pogląd za szowinistyczny i przestarzały?

Ważne jest, by zrozumieć, co mam na myśli mówiąc o męskim kierownictwie. Nie chcę usprawiedliwić mężczyzn, którzy maltretują swoje dzieci i nie zważają na potrzeby i życzenia swoich żon. Ten rodzaj dziewiętnastowiecznego despotyzmu już przeminął i nie chcemy do niego wracać. Jestem jednakże przekonany, że Pismo Święte (które dla mnie jest normatywem wszystkiego) mówi jasno, że mężczyźni otrzymali główną odpowiedzialność za utrzymanie autorytetu w rodzinie. Tak przynajmniej rozumiem zalecenie biblijne zawarte w liście do Efezjan 5.22-28:

„Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu ho mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła On – Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we wszystkim. Mężowie miłujcie żony, ho i Chrystus umiłował Kościół i wyda! za niego samego siebie. aby go uświęcić, orzyiciwsry obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni umiłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>