Histroria adopcji Mojżesza przez córkę faraona

Proszę opowiedzieć mu historię adopcji Mojżesza przez córkę faraona i jak Bóg wybrał go do wielkiej pracy z dziećmi Izraela. Proszę poszukać innych podobnych ilustracji, które świadczą o godności adoptowanego i szacunku dla niego. Interpretacja faktu adopcji przez dziecko jest prawie całkowicie zależna od sposobu, w jaki jest on przekazany w latach wczesnego dzieciństwa. Oczywiste więc, że nie chce się do tego tematu podchodzić ze smutkiem, przyznając z oporami, że tajemniczy

– 1 kłopotliwy sekret musi być teraz wyjawiony. Po drugie, niech państwo obchodzą z równym zapałem dwie rocznice: dzień urodzin dziecka i rocznicę dnia, kiedy został państwa synem (lub córką). Gdy inne naturalne dzieci w rodzinie będą obchodzić jedne urodziny, druga zabawa da adoptowanemu dziecku kompensujący atut dla wyrównania różnic między rodzeństwem, jakie mogłoby ono odczuwać. I proszę używać słowa „adoptowany” otwarcie i dowolnie dopóki nie straci swojego ezoterycznego żądlą.

Po trzecie, gdy ustali się zasady i sprawa się rozmyje, zapomnijcie o wszystkim. Nie przypominajcie wciąż dziecku o jego wyjątkowości aż do znudzenia. Wspomnijcie o sprawie, gdy to jest potrzebne, lecz nie ujawniajcie niepokoju, czy napięcia przez ciągłe przypominanie dziecku o fakcie adopcji. Dzieci są zdumiewająco pojętne w „odczytywaniu” tych starannie ukrytych postaw.

Wierzę, że stosując się do tych rad podsuniętych przez zdrowy rozsądek, można wychować adoptowane dziecko bez urazu psychicznego czy wpływu na osobowość.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>