Grzech zawsze działa na młodego człowieka destrukcyjnie

Grzech zawsze działa na młodego człowieka destrukcyjnie. Ale jestem przekonany, że grzech współżycia przedmałżeńskiego jest szczególnie szkodliwy dla młodej osoby, która się mu oddaje. On czy ona traci przez to niewinność młodości i staje się czasem twardym i zimnym człowiekiem. Prawdopodobnie nie pozostanie to również bez wpływu na jego czy jej późniejsze małżeństwo, ponieważ to wyjątkowe przeżycie, które powinno się dzielić z jedną tylko osobą nie jest już niczym szczególnym. Więcej niż jedna osoba miała w nim udział.

Widzisz więc, że jest wiele oczywistych powodów, dla których Bóg kazał nam kontrolować nasze pragnienia seksualne. Innymi słowy, Bóg zakazał nam uprawiania seksu przedmałżeńskiego, aby oszczędzić nam wielu przykrych skutków’ tego grzechu. Prawdę mówiąc najgorszą konsekwencją jest coś, czego dotąd nie wymieniłem, a co jest związane z sądem bożym w przyszłym życiu. Pismo Święte bardzo jasno mówi nam, że nasze życie będzie przedłużone Bogu, który będzie znał każdą naszą tajemnicę. Nasze przeznaczenie w wieczności jest w gruncie rzeczy uzależnione od naszej wiary w Boga oraz posłuszeństwa wobec Niego.

Ufam, że jest to wystarczająca odpowiedź na twoje pytanie. Proponuję, żebyś sporządził sobie listę dodatkowych pytań, które mógłbyś omówić ze swoim ojcem lub z opiekunem młodzieży w kościele.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>