Godzenie się na niezależność i wolość swoich dzieci

Przyznaję, że trudno jest stosować tę taktykę. Głęboka miłość do naszych dzieci czyni nas ogromnie wrażliwymi na ich potrzeby. W sposób nieunikniony życie przynosi małym ludziom ból i smutek, a my cierpimy, gdy oni cierpią. Gdy inni żartują lub śmieją się z nich, gdy czują się samotni j odtrąceni, gdy nie uda im się coś ważnego, gdy płaczą w środku nocy, gdy coś zagraża ich egzystencji są to próby, które wydają się nie do zniesienia tym z nas, którzy patrzą z boku. Chcemy powstać jak potężna tarcza, by bronić nasze dzieci przed żądłem życia – by zatrzymać je w bezpiecznej osłonie naszych objęć. Jednak są przypadki, gdy musimy pozwolić im walczyć. Dzieci nie mogą rosnąć bez podejmowania ryzyka. Maluchy nie mogą od razu zacząć chodzić bez przewracania się. Uczniowie nie mogą uczyć się bez stawiania czoła pewnym trudnościom. I wreszcie młodzieniec nie może wejść w świat ludzi dorosłych dopóki nie uwolnimy go od naszej osłaniającej go opieki. Dlaczego tak trudno jest, szczególnie matkom, godzić się na niezależność i wolność ich dzieci?

Jest kilka powodów tej niechęci. Zauważyłem, że najbardziej powszechna motywacja tej niechęci odzwierciedla nieuświadomione potrzeby emocjonalne matki. Możliwe, że nie ma już romantyzmu w jej małżeństwie, a dziecko jest jedynym źródłem przywiązania. Może ma kłopoty z zawieraniem trwałych przyjaźni. Jaka by nie była przyczyna, chce być „ważna” w życiu swojego dziecka. I w ten sposób staje się jego służącą. Odmawia uwolnienia się od niego, by nie wyrazić zgody również i na jego wolność. Znam jeden zespół matka-córka, który utrzymał tę wzajemną współzależność aż do śmierci matki w wieku 94 lat. Córka, mająca wówczas 72 lata została niezamężna, samotna i zdana na samą siebie po raz pierwszy w życiu. Przerażającym doświadczeniem jest przeżycie w starszym wieku tego, czego inni ludzie doświadczyli w wieku dorastania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>