Family Life Today (Życie w naszych czasach)

Family Life Today (Życie w naszych czasach), chrześcijańskie czasopismo poświęcone sprawom t interesom rodziny postawiło następujące pytanie: Co państwo robią, gdy dziecko państwa, w wieku 18 lub 20 lat dokonuje wyborów zupełnie innych od tych, na które liczyliście? Rodzice czują się zakłopotani i sfrustrowani z powodu utraty wpływu na dziecko, które jak sądzili „zostało wychowane we właściwy sposób”, a które obecnie „odchodzi od wpojonych zasad”. Opieka rodzicielska zaczyna się, gdy dziecko się rodzi. Ale czy kiedykolwiek się kończy? Czy powinna się kończyć? Jeśli tak, to kiedy i jak?

Moja odpowiedź przedrukowana poniżej za zezwoleniem czasopisma Family Life Today (Copyright 1982) była pierwotnie opublikowana w wydaniu z marca 1982.

Proces usamodzielniania naszeąo potomstwa powinien zacząć się wkrótce po urodzeniu i zakończyć jukieś dwadzieścia lat później ostatecznym wypuszczeniem na wolność i emancypacją \ powiedział Dobson. który przyznaje, że jest to najtrudniejsze zadanie rodziców. „Wypuszczenie na wolność nie jest nagłym wydarzeniem. W rzeczywistości od niemowlęctwa rodzice nie powinni robić dla dziecka nic, co dziecko mogłoby z korzyścią zrobić samo. Odmawianie przyznania odpowiedniej niezależności i wolności powoduje bunt i niedojrzałość zarówno w czasie „okropnych” pierwszych dwóch lal, jak i później w wieku dojrzewania”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>