Dzieci i ich wrogie nastawienie

Ta ilustracja odnosi się również do naszych dzieci: te z nich, które nauczyły się pokonywać swoje problemy są bardziej zabezpieczone niż te, które nigdy nie zetknęły się z żadnymi problemami. Naszym zadaniem jako rodziców nie jest więc wyeliminowanie z życia naszych dzieci wszelkich prób, lecz służenie im w roli godnego zaufania sojusznika, który umie im dodać otuchy, kiedy doznają smutku, umie interweniować, gdy zagrożenie przekracza ich siły i, przede wszystkim, umie dostarczyć im narzędzi, za pomocą których będą mogły pokonać przeszkody.

Nasz piętnastoletni syn dosłownie kipi wrogością w domu – wobec matki i wobec mnie, wobec sióstr i wobec całego świata. Proszę mi wierzyć, nie uczyniliśmy nic, co mogłoby sprowokować go do takiej złości i nie rozumiem, jaka jest tego przyczyna. Ale inni rodzice nastolatków zwierzają się z podobnych problemów. Dlaczego tak wielu nastolatków odczuwa złość wobec swoich rodziców i rodzeństwa? Wydaje się czasem, że nienawidzą oni najbardziej tych, którzy darzą ich największą miłością!

Przynajmniej część odpowiedzi na to pytanie jest związana z „przejściowym” statusem nastolatków. 2yją oni w okresie, w którym nie mogą się cieszyć jeszcze przywilejami wieku dorosłego, ani już korzyściami wynikającymi z bycia dzieckiem. Rozważmy położenie przeciętnego piętnastolatka. Wszystkie głośno reklamowane przywileje i przywary dorosłości są mu zabronione, gdyż jest „zbyt miody”. Nie może prowadzić samochodu, ożenić się, zaciągnąć do wojska, nie wolno mu pić, palić, pracować, ani odejść z domu. Poza tym jego popęd płciowy nie może znaleźć zaspokojenia w okresie, w którym najbardziej hałaśliwie domaga się uwolnienia. Wydaje się, że jedyną dozwoloną mu rzeczą jest chodzenie do szkoły i czytanie obrzydłych mu podręczników. To jest oczywiście przesada, ale wyraża ona punkt widzenia młodej dziewczyny lub chłopca, którzy czują się zniewoleni i znieważani przez społeczeństwo. Gniew dzisiejszej młodzieży jest w dużej mierze wywołany tym, iż dostrzega ona tę niesprawiedliwość.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>