Dr Stanley Coopersmith i jego badania

Nie jest niczym niezwykłym, gdy dwunastolatka „zamuruje” w czasie występu przed tłumem. Zdarzyło mi się kiedyś, gdy stałem przed trzema setkami kolegów nastolatków, że słowa uwięzły mi w gardle, a umysł był całkowicie pusty. Było to bolesne doświadczenie, ale czas stopniowo zatarł jego znaczenie. Gdy pana dziecko dorośnie, prawdopodobnie przezwycięży ten problem, o ile doświadczy kilku sukcesów, które pomogą mu w zdobyciu pewności siebie. Wszystko, co zwiększa poczucie własnej wartości, zmniejszy częstotliwość występowania zablokowania umysłu zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.

Z jakich domów pochodzą dzieci o dużej pewności siebie? Czy są jakieś cechy charakterystyczne takich rodzin, które moglibyśmy starać się naśladować?

Dr Stanley Coopersmith, profesor psychologii z Uniwersytetu w Kalifornii przebadał 1738 normalnych chłopców i ich rodzin ze średnich klas społecznych, poczynając od lat przed okresem dojrzewania, aż do wczesnych lat męskich. Po wybraniu chłopców o największym stopniu pewności siebie, porównał ich domy oraz czynniki, jakie miały na nich wpływ w dzieciństwie z tymi, które oddziaływały na chłopców o niższym poczuciu własnej wartości. Stwierdził trzy ważne cechy charakterystyczne.

Chłopcy o wyższym poczuciu własnej wartości byli wyraźnie bardziej kochani i doceniani w domu od chłopców z mniejszą pewnością siebie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>