Dr Stanley Coopersmith i jego badania – rozwinięcie

Grupa o dużej pewności siebie pochodziła z domów, gdzie rodzice byli zdecydowani bardziej rygorystyczni, jeśli chodzi o sprawy dyscypliny. I odwrotnie, rodzice w grypie o niskim poczuciu własnej wartości spowodowali brak poczucia bezpieczeństwa i uczucia zależności swoją nadmierną łagodnością. Ich dzieci częściej czuły, że nie miały narzucanych żadnych zasad, ponieważ nikomu nie chciało się w to angażować. Co więcej, stwierdzono, że ci młodzi ludzie, którzy mieli najwięcej sukcesów i byli najbardziej niezależni w drugim okresie przeprowadzania badań, pochodzili z domów, gdzie rodzice wymagali najbardziej surowo opowiadania się i odpowiedzialności. I jak można było przewi- dzieć, więzy rodzinne pozostały najsilniejsze nie tyle w domach ckliwych, lecz w tych. gdzie dyscyplina i panowanie nad sobą były sposobem życia.

Domy chłopców z grupy o wysokim poczuciu własnej wartości charakteryzowała również demokracja i otwartość. Gdy raz ustalono zasady zachowań, panowała wolność w zakresie wzrostu i rozwoju indywidualnych osobowości. Chłopcy mogli się wyposiadać bez obawy wyśmiania, a ogólna atmosfera była pełna akceptacji i bezpieczeństwa emocjonalnego.

Podzielam Pana zaniepokojenie niesprawiedliwym podkreślaniem przez dzieci znaczenia urody i inteligencji. Dlatego też staramy się w domu obniżać znaczenie tych dwóch czynników. Na przykład mój syn ma bardzo krzywe zęby, ale mówię mu, że to jak wygląda nie ma znaczenia. Istotne jest wnętrze człowieka, to jakim jest. Czy zgadza się Pan z tym podejściem?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>