Dr Hernandez i jego opinia

Stwierdził Pan w jednym ze swoich programów telewizyjnych, że następstwem rewolucji seksualnej jest częstsze występowanie pewnych problemów fizycznych. Co miał Pan na myśli?

Dyskutowałem na ten temat z moim gościem, nieżyjącym drem Davidem Hernandezem, położnikiem i ginekologiem ze Szkoły Medycznej Uniwersytetu Południowej Karoliny. Zauważył on wzrost występowania zaburzeń znanych jako „czułe miejsca” wszelkich napięć emocjonalnych – zaburzenia w trawieniu, migrenowe bóle głowy, wysokie ciśnienie krwi, colonitis oraz ogólne zmęczenie. Dr Hernandez byl zdania (a ja się z nim zgadzam), że tego rodzaju problemy zdrowotne występują przeważnie u osób usiłujących przezwyciężyć przeciętność w życiu płciowym – tych, które pozostają pod silną presją „grania” w łóżku. Napięcie i lęk, jakie odczuwają z powodu niezdolności do orgazmu w istocie negatywnie wpływają na ich zdrowie fizyczne.

Dr Hernandez zauważył dalej, że wiele mężczyzn i kobiet uprawia stosunki płciowe z przyczyn, których Bóg nigdy nie miał na myśli. Wymieni! kilka takich niedozwolonych motywów:

– 1. Seks często uprawia się tylko z obowiązku małżeńskiego,

– 2. feruje się go jako nagrodę za przysługę lub sposób jej zdobycia.

– 3. seks symbolizuje podbój lub zwycięstwo,

– 4. seks zastępuje komunikację słowną,

– 5. używa się go w celu przezwyciężenia poczucia niższości (zwłaszcza w przypadku mężczyzn szukających potwierdzenia swojej męskości),

– 6. jest przynętą dla pozyskania miłości uczuciowej (zwłaszcza u kobiet, które używają swych ciał w celu zwrócenia na siebie uwagi mężczyzn),

– 7. seks jest formą przeciwko lękom i napięciom,

– 8. jest narzędziem manipulacji partnerem,

– 9. seks uprawia się po to, by móc się przechwalać przy innych.

Niczym nieograniczone współżycie płciowe

Te motywy angażowania się w akt płciowy „nie z miłości” pozbawiają go jego głębszego znaczenia i sprowadzają do rzędu pustej i frustrującej gry towarzyskiej- Współżycie płciowe w małżeństwie powinno oczywiście dostarczać przyjemności ale również powinno być sposobem przekazu głębokiego przymierza duchowego. Kobiety są zwykle bardziej uwrażliwione na tę potrzebę,

Powiedział Pan, że rewolucja seksualna ma moc zniszczenia nas jako narodu. Na jakich dowodach opiera Pan to przypuszczenie?

Od co najmniej pięćdziesięciu stuleci ludzkość instynktownie zdawała sobie sprawę z tego, że niczym nie ograniczone współżycie płciowe stanowi zagrożenie przeżycia zarówno jednostki, jak i całej zbiorowości. Mądrość tych lat została teraz udokumentowana. Antropolog J.D. Unwin przeprowadzi! wyczerpujące badania osiemdziesięciu ośmiu cywilizacji, jakie istniały w historii świata. Każda z tych kultur ujawnia zbliżony cykl życia, zaczynający się od surowego systemu regulującego stosunki płciowe, a kończący się żądaniem całkowitej „wolności” w wyrażaniu przez jednostki jej namiętności. Unwin demonstruje, że każcie społeczeństwo, które stało się pobłażliwe wobec swych członków w dziedzinie seksu zaczynało w niedługim czasie chylić się ku upadkowi. Nie było w tym względzie wyjątków.

Dlaczego sądzi Pan, że zachowanie się narodu w dziedzinie seksu jest związane z siłą i równowagą państwową? Osobiście nie widzę związku między tymi czynnikami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>