CZy możliwe jest uniknięcie kryzysu wieku średniego?

Mam dwadzieścia dziewięć lat i chciałbym, jeśli to możliwe, uniknąć kryzysu wieku średniego. Czym spowodowany jest ten ciężki okres i jak mogę mu przeciąć drogę?

Jestem mocno przekonany, że kryzys wieku średniego jest następstwem tego, co Pismo Święte nazywa „budowaniem domu na piasku”. Można być uczniem Jezusa Chrystusa, przyjąć Jego przebaczenie grzechów, a jednak pozostawać głęboko pod wpływem wartości i postaw otaczającej nas kultury. Tak więc młody chrześcijański mąż i ojciec może stać się niewolnikiem pracy, ciułaczem pieniędzy, karierowiczem, czcicielem młodości, miłośnikiem rokoszy. Skłonności te nie muszą wyobrażać jego świadomych wyborów i pragnień, stanowią one jedynie pieczęć wartości bezbożnego społeczeństwa na jego życiu i obecnych czasach.

Mimo swoich niechrześcijańskich postaw, mężczyzna w pierwszych piętnastu latach swego dorosłego życia może wydawać się „zupełnie w porządku”, zwłaszcza jeśli odnosi wczesne sukcesy zawodowe. Ale grozi mu poważne niebezpieczeństwo. Zawsze ilekroć budujemy nasze życie na wartościach i zasadach sprzecznych z uświęconą przez wieki mądrością Słowa Bożego, kładziemy fundament na piasku. Wcześniej czy później rozpętają się burze i konstrukcja, którą tak pracowicie wznosiliśmy runie pod potężnym wstrząsem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>