Czy lanie powinno boleć? – kontynuacja

Tak, uważam, że powinna być. Póki łzy są objawem autentycznego wyzwalania wzruszenia, powinno się pozwolić im płynąć. Ale płacz zmienia się szybko z wewnętrznego szlochu w zewnętrzną broń. Staje się narzędziem protestu, mającym na celu ukaranie wroga. Prawdziwy płacz trwa zwykle dwie minuty lub mniej, ale może trwać i pięć minut. Następnie dziecko użala się, a zmianę tę można rozpoznać w tonie i intensywności głosu. Aby dziecko zaprzestało tego protestacyjnego płaczu należy ofiarować mu nieco więcej tego, czego brak spowodował pierwotne łzy. U mniejszego dziecka można łatwo zahamować płacz zajmując jego uwagę czymś innym.

Sprawiałem moim dzieciom lanie za ich nieposłuszeństwo, ale wydawało się, że to nie pomaga. Czy ten sposób jest zawodny w przypadku niektórych dzieci?

Dzieci tak bardzo różnią się między sobą, że czasami trudno uwierzyć, że są członkami tej samej ludzkiej rodziny. Niektóre dzieci można złamać samym surowym spojrzeniem inne wydają się wymagać silnych, a nawet bolesnych środków karnych, aby wywarły na nich wyraźne wrażenie. Ta różnica wynika zazwyczaj ze stopnia, w jakim dziecko potrzebuje uznania i akceptacji dorosłych. Podstawowym zadaniem rodziców jest zrozumienie charakteru dziecka i dopasowanie kary do jego indywidualnych odczuć.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>