Czy istnieje coś w rodzaju męskiego przekwitania? Część 2

Uwaga dr Dobsorta: W styczniu 1982 roku nadano przez radio serię moich rozmów z lekarzem poiudniowo-kalifornijskim drem Paulem Chapmanem na temat braku równowagi hormonalnej oraz związanych z nim objawów i sposobów leczenia. Do rozmów dołączono również następujący artykuł, polecany nam przez dra Chapmana. Choć uktizal się on w 1963 roku jego treść nadal stanowi, jak twierdzi dr Chapman, najzwięźlejsze i najhardziej tra f ne spośród dostępnych wyjaśnień problemu braku równowagi hormonalnej w wieku średnim. Oczywiście brak w tym artykule jakichkolwiek odniesień do późniejszej dyskusji powstałej wokół stosowania terapii zastępującej estrogen (w skrócie ERT). Kilka artykułów medycznych opublikowanych w połowie lat siedemdziesiątych zmierzało do uzasadnienia podejrzenia, że przedłużające się oraz masowe stosowanie ERT ma u niektórych kobiet związek z rakiem macicy. Zdania lekarzy zostały jednak podzielone co do ryzyka występującego przy ostrożnym, kontrolowanym przy pomocy aparatury medycznej stosowaniu hormonu zastępczego. Niektórzy, wśród nich dr Chapman, są przekonani, że skutki niedostarczenia ERT kobiecie rozpaczliwie go potrzebującej są znacznie groźniejsze aniżeli rozpoznane ryzyko tego leczenia. Inni lekarze są przeciwni na gruncie filozoficznym stosowaniu terapii zastępowania estrogenu w jakimkolwiek przypadku.

Prowadzi się obecnie dalsze badania ginekologiczne w ośrodkach medycznych w całym kraju. Ponieważ nie ma na razie żadnych definitywnych wniosków, zaleca się, aby kobiety dostrzegające u siebie objawy przekwitania zwracały się po poradę do swoich lekarzy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>