Czy Bóg odbiera nam wolny wybór?

Każdy, kto wierzy, że Bóg odbiera nam wołny wybór i w ten sposób zapewnia każdemu chrześcijaninowi udane małżeństwo powinien przy- gotować się na wstrząs. To nie znaczy, że Bogu obojętny jest wybór partnera przez nas samych lub że nie wysłucha konkretnej prośby o prowadzenie w tej niezmiernie ważnej dziedzinie. Oczywiście, powinniśmy szukać Jego woli w tej sprawie i ja również naradzałem się z Nim nieustannie, zanim oświadczyłem się mojej żonie. Nie sądzę jednak, by Bóg pełnił wobec każdego ze swoich czcicieli tradycyjne usługi swata. Dal nam zdolność osądu, zdrowy rozsądek i wolną wolę i oczekuje od nas, abyśmy zrobili użytek z tych umiejętności w sprawach matrymonialnych. Ci. którzy uważają inaczej wejdą prawdopodobnie w związek małżeński bez namysłu, sądząc, że ,,Bóg powstrzymałby nas gdyby mu się to nie podobało.” Niebezpieczne jest zajmowanie takiego stanowiska przy podejmowaniu tak ważnej decyzji.

Czy sądzi Pan, że prawdziwa miłość między mężem i żoną jest długotrwała i że trwa przez całe życie? Może tak być i w rzeczy samej powinno. Jednakże nawet prawdziwa miłość jest kruchym kwiatem. Jeśli ma przetrwać trzeba o nią dbać i ochraniać ją. Gdy mąż pracuje siedem dni w tygodniu, gdy nie ma czasu na nic romantycznego, gdy mąż i żona zapominają, jak ze sobą rozmawiać, miłość może umrzeć. Ostrze relacji miłości może ulec stępieniu pod wpływem codziennych życiowych trosk i napięć. Jakie jest miejsce małżeństwa w twojej hierarchii wartości? Czy zostaną dla niego tylko resztki i ścinki twojego napiętego planu, czy też jest to coś, co stanowi cenną wartość, coś co trzeba chronić i wspierać? Miłość może umrzeć, jeśli się ją pozostawi samą sobie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>