Cztery powody braku sukcesów

Jeśli chodzi o bezpośrednią odpowiedź na pana pytanie, to w większości przypadków nie indywidualne zróżnicowanie powoduje, że sprawienie lania nie daje efektów. Gdy środki karania zawodzą, dzieje się to zazwyczaj z powodu podstawowych błędów w ich stosowaniu. Zdarza się, że za podwójną karę uzyskuje się połowę sukcesu. Badałem sytuacje, gdy rodzic powiedział mi, że dziecko ignoruje otrzymywane lania, łamiąc ponownie tę samą zasadę, za której nieprzestrzeganie je dostał. Są cztery podstawowe przyczyny braku sukcesów.

– 1. Brak sukcesu wynika najczęściej ze stosowania kar dość rzadko, wymierzanych zależnie od kaprysu. W połowie przypadków dziecko nie jest karane za określony akt nieposłuszeństwa w drugiej połowie jest za ten sam czyn rozliczane. Dzieci muszą być pewne wymiaru sprawiedliwości.

– 2. Dziecko może mieć więcej silnej woli niż rodzice i obie strony o tym wiedzą. Jeśli jest w stanie przeczekać chwilowy gwałtowny atak, wygrało główną bitwę, eliminując karę jako narzędzie w repertuarze rodziców. Chociaż mama da mu klapsa, dziecko wygra bitwę, gdy sprzeciwia się matce ponownie. Rozwiązanie tej sytuacji jest oczywiste – należy przetrzymać dziecko, nawet jeśli wymaga to powtórzenia kary. Doświadczenie będzie bolesne dla obu stron, ale w przyszłości przyniesie korzyści.

– 3. Rodzic nagle decyduje się zastosować tę Formę kary, chociaż nie robił tego wcześniej. Dziecko potrzebuje trochę czasu, by zareagować na to we właściwy sposób, a rodzic w czasie kiedy trwa przystosowanie może się zniechęcić.

– 4. Lanie może być zbyt delikatne. Jeśli nie boli, nie jest warte unikania następnym razem. Klaps wymierzony trzydziestomiesięcznemu dziecku w pupę okrytą kilkoma warstwami pieluch niczemu nie zapobiega. Oczywiście bicie dziecka nie jest konieczne, ale jeśli je zastosujemy, to tak, aby dziecko poczuło dlaczego dostaje.

Są dzieci, u których lanie nie skutkuje. Są to dzieci nadmiernie wrażliwe, u których każda reakcja wywołuje poruszenie i pobudza ich system nerwowy. W tych i podobnych przypadkach należy stosować inne formy karania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>