Co wywołuje rywalizacja wśród rodzeństwa? – rozwinięcie

Po pierwsze, dzieci są wyjątkowo wrażliwe, jeśli chodzi o atrakcyjność fizyczną i charakterystyczne cechy ciała. Dlatego sytuację konfliktową można łatwo wywołać chwaląc jedno dziecko kosztem drugiego. Załóżmy, na przykład, że Sharon wciąż słyszy zwykłą uwagę na temat swojej siostry: „Betty na pewno wyrośnie na piękną dziewczynę”. Sam fakt, że o Sharon nie wspomniało się wcale prawdopodobnie ustawi obie dziewczynki na pozycjach rywalek. Jeśli jest pomiędzy nimi istotna różnica w urodzie, można być pewnym, że Sharon już wyciąga wniosek: „A ha, ja jestem ta brzydka”. Jeśli rodzice potwierdzą jej obawy, uraza i zazdrość pogłębią się.

Uroda jest najistotniejszym czynnikiem poczucia własnej wartości u dzieci na zachodzie, co starałem się wyrazić w Hide or Seek (Zabawa w chowanego). Jakakolwiek wypowiedź rodziców na ten temat w zasięgu uszu ich dzieci powinna być uważnie wyreżyserowana. Może ona bowiem sprawić, że bracia i siostry będą się nienawidzieć.

Drugim wrażliwym punktem, wymagającym delikatności jest sprawa inteligencji. Dość często słyszy się, jak rodzice mówią przy dzieciach: „Wydaje mi się, że młodszy chłopiec jest bystrzejszy od swego brata”. Dorosłym trudno jest zrozumieć, jak silnie taki osąd może oddziałać na umysł dziecka. Nawet jeśli uwagi są przypadkowe, ukazują one, jak dziecko jest „widziane” w rodzinie. Wszyscy jesteśmy wrażliwi na tę opinię.

Po trzecie. dzieci (a szczególnie chłopcy) konkurują ze sobą w dziedzinie sportu. Te, które są wolniejsze, słabsze i mniej skoordynowane niż ich bracia, rzadko są w stanie zaakceptować pozycję „drugiego najlepszego” z wdziękiem i godnością. Rozważmy następujący liścik oddany mi przez matkę dwóch chłopców. Napisał go jej dziewięcioletni syn do swojego ośmioletniego brata nazajutrz po wyścigach, w których młodszy chłopiec odniósł zwycięstwo nad starszym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>