Co powoduje, że dziecko uczy się wolno?

Istnieje wiele czynników dziedzicznych, środowiskowych i fizycznych, które określają poziom intelektu i trudno jest podać jakiś szczególny czynnik. W pewnych jednak przypadkach nagromadzone dowody wskazują, że ograniczenie intelektualne może być spowodowane brakiem stymulacji intelektualnej we wczesnych latach życia dziecka.

W ciągu pierwszych 3 do 4 lat jest taki krytyczny moment, kiedy trzeba uchwycić potencjał wzrostu intelektualnego. Jeśli straci się tę okazję dziecko może nigdy nie osiągnąć tej zdolności, która początkowo była dla niego dostępna. Wolno będzie uczyło się dziecko, które nie słyszało regularnie języka dorosłych, nie rozwinie swojego aparatu zmysłów, jeśli nie dawano mu ciekawych książek i zabawek, jeśli nie zaprowadzano go do ZOO, na lotnisko czy do innych interesujących miejsc. Brak stymulacji dostępnej dla dziecka może spowodować załamanie się systemów enzymowych, działających na prawidłową pracę mózgu.

Powiedział Pan, że dziecko wolno uczące się staje w szkole wobec specjalnych problemów. Jakie specyficzne przeszkody stoją przed nim?

Jest to dziecko, które „zrobiłoby gdyby mogło, ale nie może”. Nigdy nie odczuwało emocji zdobycia najwyższej oceny z testu z wymowy. Rzadko kiedy bywa wybierane do drużyn sportowych i do udziału w zabawach. Często jest najmniej łubiane przez swoich nauczycieli. W życiu społecznym ponosi więcej porażek niż w nauce i często rówieśnicy go otwarcie odrzucają. Takie dziecko rozwija w sobie wyobrażenie klęski, które wypacza jego samoocenę i niszczy poczucie własnego „ja”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>