Co powoduje, że dziecko uczy się wolno? – kontynuacja

Mój kolega podsłuchał kiedyś rozmowę dwóch intelektualnie upośledzonych uczniów o ich szansach u dziewcząt. Jeden mówił: „Udaje mi się dopóki nie odkryją, że jestem cofnięty w rozwoju”. Oczywiście ten uczeń był silnie przekonany o swoim niższym statusie. Najlepszym sposobem na zniszczenie samozaufania u naszych dzieci, jest postawienie ich w sytuacji, w której trudno osiągnąć doskonałość, kiedy nieprzystosowanie się jest codzienną rutyną, a poczucie niższości staje się życiową realnością. Nie jest więc dziwne, że takie dziecko może stać się złośliwe w 3 klasie, dzikie w 6, rozrabiaką w liceum i wyrzutkiem w starszych latach.

Czy zostawianie na drugi rok w tej samej klasie zalecane dla wielu dzieci, jest też skuteczne dla wolno rozwijających się i uczących?

Są uczniowie, którzy zyskują przez powtórzenie roku w tej samej klasie. Najlepszą wskazówką do tego, czy niepromować jest taka: zatrzymać należy dziecko, dla którego w następnym roku będzie coś nowego, innego. Uczeń, który jest chory przez 7 miesięcy w ciągu jednego roku może skorzystać z powtórzenia klasy, kiedy już wyzdrowieje. Dziecko rozwijające się wolniej powinno być zatrzymane w przedszkolu (lub najpóźniej w pierwszej klasie), aby można było umieścić je obok uczniów o podobnym poziomie. W przypadku ucznia uczącego się wolniej nic się przez takie zabiegi nie zmieni. Jeśli nie dał sobie rady w 4 klasie w czerwcu, nie będzie sobie radził w tej samej klasie we wrześniu. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że program szkolny w każdej klasie jest podobny do programu z klasy poprzedniej i następnej. Rok po roku uczy się tych samych zasad. Uczniowie każdej następnej klasy posuwają się trochę do przodu, ale większość czasu tracą na powtórzenia. Arytmetyka nauczana jest w pierwszych klasach, ale wiele zadań z niej wykonywane jest też i w 6 klasie. Rzeczowników i czasowników uczy się wciąż, przez wiele lat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>