Ciało dziewczynki w okresie dojrzewania

Ciało dziewczynki doznaje jeszcze bardziej złożonych przemian niż organizm chłopca, ponieważ musi się ono przygotować do bardziej skomplikowanego zadania macierzyństwa. Mechanizm funkcjonowania ciała kobiety produkującej życie ludzkie jest jednym z. najpiękniejszych mechanizmów w całym bożym wszechświecie. Przyjrzyjmy się przez chwilę temu procesowa.

Cale ludzkie życie bierze początek od jednej maleńkiej komórki, tak małej, że nie można jej zobaczyć bez pomocy mikroskopu. Ta pierwsza komórka życia nazywa się zygota zaczyna ona dzielić się i rosnąć wewnątrz macicy matki. Macica jest to specjalne miejsce wewnątrz niższej części brzucha matki. Faktycznie nie znajduje się ona wcale w brzuchu, ale poniżej niego. Macica jest to taka ..specjalna kieszonka” stanowiąca doskonałe środowisko wzrostu i rozwoju zarodka (zarodek lub inaczej płód, to nazwa, którą określa się dziecko w najwcześniejszych fazach jego rozwoju).

Wszystkie potrzeby dziecka, potrzeba ciepła, tlenu i składników odżywczych, są przez pierwsze dziewńęć miesięcy przed jego urodzeniem nieustannie zaspokajane przez organizm matki. Jakkolwiek najmniejsza pomyłka popełniona w tym wczesnym okresie (zwłaszcza w ciągu trzech miesięcy), a rosnące dziecko umrze. Płód jest nieskończenie delikatny i organizm matki musi być w dobrym stanie fizycznym, aby sprostać wymaganiom rosnącego dziecka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>