Chrześcijańskie podejście do gniewu

Pismo śnięte potępia uczucie gniewu, a jednak, chrześcijanie jak i niechrześcijanie znają je z własnych dośw iadczeń. W jaki sposób możemy wyeliminować tę bardzo powszechną reakcję z naszej osobowości?

Zanim dojdziemy do wniosku, że nie jesteśmy w stanie dokonać tego, czego wymaga od nas Pismo Święte, musimy upewnić się, że dobrze rozumiemy o co chodzi. Pamiętajmy, że wraz z upływem czasu słowa zmieniają swe znaczenie. Podobnie jak słowo „duma” ma wiele znaczeń, tak też słowo „złość” (lub „gniew”) stało się synonimem zbyt wielu rzeczy. Wiele zachowań zawierających się w definicji gniewu może nie mieć nic wspólnego z biblijnym potępieniem. Rozważmy kilka przykładów.

– 1. Krańcowe zmęczenie wywołuje reakcję mającą wszelkie cechy gniewu czy złości. Matka wyczerpana całodzienną pracą może wpaść w wielką „złość”, kiedy jej czteroletnia pociecha wyleje trzecią szklankę mleka. Matka ta mogłaby w innym przypadku w razie potrzeby oddać życie za swoje dziecko i zrobiłaby wszystko, aby włos nie spadł z jego kędzierzawej główki. Mimo to jej stan wyczerpania i zdenerwowania w danej chwili doprowadza do reakcji określonej mianem tym samym eo podszept, który kazał Kainowi zabić Abla. Między tymi dwoma uczuciami nie ma żadnego związku.

– 2. Ogromne zakłopotanie wywołuje zazwyczaj reakcję, do której stosuje się to samo (aż nadto już przeciążone określenie.

– 3. Skrajna frustracja jest źródłem reakcji emocjonalnej, którą również nazywamy złością. Obserwowałem na przykład tę reakcję u pewnego młodego koszykarza, który miał „zły dzień”, kiedy to wyjątkowo mu się nie wiodło. Raz uciekła mu piłka, to znów podwójnie zakozłował i wszystkie jego strzały do kosza były niecelne. Im bardziej się starał, tym gorzej grał i tym głupiej się czuł. Taka frustracja może wyzwolić wybuch emocjonalnego wulkanu w stosunku do trenera czy kogokolwiek, kto wejdzie w drogę. To właśnie tego rodzaju rozdrażnienia sprawiają, że widujemy drzewa opasane kijami golfowymi i rakiety tenisowe wbite na pal słupków do siatki.

– 4. Innym zjawiskiem często wywołującym tego rodz.aju reakcję złości jest odrzucenie. Na przykład dziewczyna porzucona przez ukochanego chłopca może odwzajemnić się potokiem ostrych słów. Jej reakcja, daleka jednakże od nienawiści, jest umotywowana tym, że zadano jej głęboką ranę – została porzucona odprawiona – znieważona.

Widzimy więc, że pod słowem złość może kryć się wiele silnych, negatywnych ludzkich emocji. W związku z tym wątpię, ażeby wszystkie wersety biblijne nawiązujące do tematu złości odnosiły się w równej mierze do całego łańcucha uczuć należących do tej kategorii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>