Category Bez kategorii

Źródło poczucia własnej wartości u dzieci

Dlaczego uczucie nienadawania się i poczucie własnej niższości występuje obecnie tak często wśród ludzi w każdym wieku? Obecna epidemia braku pewności siebie jest wynikiem niesprawiedliwego i niepotrzebnego systemu oceny ludzkiej wartości, który w naszym społeczeństwie przeważa. Nie każdego uważa się za wartościowego, nie każdy jest akceptowany. Nasze pochwały i podziw rezerwujemy dla kilku wybrańców, których los pobłogosławi! przy urodzeniu pewnymi cechami charakterystycznymi, które cenimy najbardziej. Jest to system niebezpieczny i my, jako rodzice, musimy równoważyć jego wpływ.

dalej

Co to takiego wilgotne sny? – dalszy ciąg

– 9. Czy to nie byłoby okropne, gdybym stał się homoseksualistą (homoseksualista to ktoś, kto czuje pociąg do tej samej płci. Chłopiecjest zainteresowany chłopcami, a dziewczyna dziewczętami. Homoseksualizm to nienormalne pragnienie, które jest odbiciem głębokich problemów, ule nie występuje ono zbyt często i jest bardzo mało prawdopodobne, aby wystąpiło u ciebie)?

dalej