Bycie wrażliwym na potrzeby nastolatka

Poza tym, Brianie, Bóg złoży! na nas jako rodziców odpowiedzialność czynienia tego, co jest dla ciebie dobre i musimy Mu zdać sprawę z tego, jak się wywiązujemy z tego zadania. Chciałbym ci przeczytać ważny fragment Pisma świętego opisujący ojca imieniem Heli, który nie potrafił utrzymać w karności i sprowadzić na dobre drogi swoich dwóch nieposłusznych synów (proszę przeczytać dramatyczną historię z 1 Sm 2, 12-17, 22-25, 27-34 3, 11-14 4. 10-22). Jestto zupełnie jasne, że Bóg był zagniewany na Helego, gdyż ten pozwolił swoim synom na brak szacunku i nieposłuszeństwa. Nie tylko, że dopuścił do tego, by synowie zginęli w bitwie, ale ukarał również ich ojca za to, że nie przyjął swoich obowiązków rodzicielskich. O tym zadaniu wyznaczonym rodzicom czytamy w różnych miejscach Pisma św. oczekuje się, by ojcowie i matki pouczali swoje dzieci i trzymali je w karności, gdy jest to konieczne. Chcę przez to powiedzieć, że Bóg nie puści nam tego płazem, jeśli pozwolimy ci zachowywać się w sposób szkodliwy dla ciebie samego i dla innych.

To prowadzi nas do pytania, dokąd będziemy zmierzać od tej chwili. Chciałbym ci dać tu i terazsłowo, że twoja matka i ja będziemy starali się być bardziej wrażliwi na twoje potrzeby i uczucia niż byliśmy w przeszłości. Nie jesteśmy, jak sam dobrze wiesz, doskonali i może się czasem zdarzyć, że będziesz czuł, iż postąpiliśmy nieuczciwie. Jeśli tak będzie, możesz wyrazić swoje poglądy, a my cię wysłuchamy. Chcemy, żeby drzwi porozumienia między nami były szeroko otwarte. Gdy będziesz chciał otrzymać jakiś nowy przywilej, zadam sobie następujące pytanie: „Czy jest jakiś sposób zaspokojenia tej prośby bez spowodowania szkody dla Briana lub innych?” Jeśli będę mógł z czystym sumieniem zezwolić na to, o co będziesz prosił, zrobię to. Będę starał się być elastyczny i kompromisowy na tyle, na ile pozwoli mi mój zdrowy rozsądek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>