Budowanie poczucia własnej godności u dzieci – dalszy opis

W moim przekonaniu wśród uczniów Chrystusa panowało i nadal panuje ogromne zamieszanie w sprawie różnicy pomiędzy pychą a poczuciem własnej godności. Nalepy pan najwyraźniej do tych, którzy w istocie uważają, że chrześcijanie powinni zachować postawę niższości, aby uniknąć pułapek ze strony samowystarczalności i wyniosłości. Ja w to nie wierzę.

Po przemówieniu wygłoszonym przeze mnie kilka lat temu w Bostonie do dość dużej liczby słuchaczy podeszła do mnie pewna starsza pani, która podważała moje poglądy. Mówiłem na temat pewności siebie u dzieci i moje uwagi nie były zgodne z jej teorią. W rzeczy samej powołała się ona na ten sam fragment Pisma Świętego z Psalmu 22,7: „Bóg chce, abym uważała się za istotę nie lepszą od robaka”. „Chciałabym szanować samą siebie” – ciągnęła, „ale Bóg nie mógłby pochwalić tego rodzaju pychy, czyż nie?”

Gdy ta szczera kobieta mówiła tak do mnie. poczułem wzruszenie. Powiedziała mi, że od czterdziestu lat jest misjonarką, że zrezygnowała nawet z małżeństwa po to. by pełniej służyć Bogu. Pełnie misję za granicą, zapadła na jakąś egzotyczną chorobę, która spowodowała, że waga jej ciała spadła do czterdziestu trzech kilogramów. Gdy tak opowiadała o sobie, czułem ogromną miłość Ojca niebieskiego do tej wiernej służebnicy. Oddała swoje życie dla Jego dzieła, ajednak nie czuła się uprawniona nawet do tego. aby w ciągu ostatnich łat życia na ziemi zastanowić się nad tym, że wykonała tak dobrą robotę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>