Brak popracia dla bicia nastolatków

Czy masz jakieś sprawy, o których chciałbyś nam powiedzieć? Treść tej wypowiedzi powinna ulec modyfikacji zależnie od konkret nych okoliczności oraz potrzeb danego nastolatka. Co więcej, reakcje dzieci będą ogromnie zróżnicowane. Chłopiec czy dziewczynka, którzy są „otwarci” mogą w chwili takiego porozumienia odsłonić swoje najgłębsze uczucia, co sprawi, że będzie to nieoceniony czas oczyszczenia i „przewietrzenia” relacji. Z drugiej strony jednak, uparty, buntowniczy i dumny nastolatek może siedzieć nieporuszony ze spuszczoną głową. Ale nawet, jeśli dziecko pozostanie obojętne i wrogie, skutek jest przynajmniej taki, że karty zostały wyłożone na stół i zamiary rodziców wyjaśnione.

Stwierdził Pan wcześniej, że nie popiera Pan bicia nastolatków. Co by Pan zrobi), aby zachęcić do współpracy ze mną mego piętnastoletniego syna, który rozmyślnie stwarza nieustanne problemy? Rozrzuca po całym domu swoje ubrania, odmawia pomocy w zwykłych obowiązkach domowych i bez przerwy dokucza swojemu młodszemu bratu.

Poszukałbym sposobu powiązania jego zachowania z czymś co jest bardzo ważne dla nastolatka, na przykład rozmaitymi przywilejami czy choćby nawet pieniędzmi. Jeśli otrzymuje on na przykład kieszonkowe, pieniądze te mogłyby stanowić doskonale narzędzie, za pomocą którego można by stworzyć w dziecku pewną motywację. Przypuśćmy, że dostaje on dwa dolary tygodniowo. Ta suma mogłaby być systematycznie obniżana za naruszenie wcześniej określonych zasad. Na przykład każda część garderoby pozostawiona na podłodze mogłaby go kosztować dziesięć centów. Rozmyślne zaczepianie młodszego brata odjęłoby jedną czwartą całej sumy. W każdą sobotę otrzymywałby pieniądze pozostałe po takim opodatkowaniu z ubiegłego tygodnia. Ten system oparty jest na zasadzie będącej u podstaw wszelkiego karania nastolatków należy stworzyć danej osobie powód do zachowania posłuszeństwa inny niż sam nakaz posłuszeństwa. ’

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>