Biblijność i słuszność

Czy odczucie to jest w zgodzie z Pismem Świętym? Prowadzenie Pana jest zawsze zgodne z Pismem Świętym i daje nam to niezawodny punkt odniesienia i porównania.

Najistotniejszą cechą tego pierwszego testu jest to, aby brać pod uwagę cale Pismo Święte, a nie tylko dowolnie wybrane lub przypadkowe fragmenty. Czytelnik może znaleźć poparcie dla prawie każdego swego poglądu, jeśli wybiera z kontekstu pojedyncze wersety lub niepełne wyrażenia.

Drugi tekst wrażeń według Knapp’a dotyczy sprawy słuszności. „Wrażenia pochodzące od Boga są zawsze słuszne” – mówi Knapp. „Mogą one być przeciwne naszym uczuciom, przesądom czy naturalnym skłonnościom, ale są zawsze słuszne. Wytrzymają wszelkie próby”.

Znam pewną rodzinę, którą zniszczyło wrażenie – nie mogło przejść tego testu. Chociaż w domu była czwórka małych dzieci, matka poczuła się „wezwana” do opuszczenia ich, by oddać się całkowicie pracy ewangelizacyjnej. Prawie bez uprzedzenia opuściła tak bardzo jej potrzebujące dzieci, pozostawiając je pod opieką ich ojca, który pracował sześć lub siedem dni w tygodniu.

Następstwa były niszczycielskie. Najmłodsze z dzieci nie spało po nocach płacząc za mamusią. Starsze dzieci musiały przejąć obowiązki dorosłych, do których pełnienia były źle przygotowane. Nie było w domu nikogo, kto mógłby uczyć, kochać i kierować rozwojem tej osamotnionej rodziny. Nie mogę po prostu uwierzyć, że odczucie matki pochodziło od

Boga, ponieważ opuszczenie dzieci nie było ani biblijne, ani słuszne. Podejrzewam, że miała ona inne motywy ucieczki z domu, a szatan podsunął jej dla zatarcia śladów1 pozornie szlachetne wyjście.

Jak powiedział Knapp: „Miliony wrażeń zmuszone do odpowiedzenia na to proste pytanie o słuszność rumienią się, wahają, zaczynają się wić. a na koniec ze wstydem uciekają’.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>