Argument przeciwko wymierzaniu klapsów – ciąg dalszy

Czwarty argument przeciwko rozumnemu stosowaniu kary cielesnej podchodzi od tych, którzy uważają tę karę za szkodliwą dla poczucia własnej godności i wartości dziecka. Wystarczy w tyin miejscu powiedzieć, że dziecko potrafi doskonale rozróżnić, czy rodzice wyrażają miłość, czy nienawiść. Dlatego dziecko, które wie, że zasługuje na lanie, wydaje się bardziej odprężone, gdy je w końcu otrzyma, niż obrażone za wymierzoną karę, rozumie jej celowość i docenia kontrolę jaką sprawuje ona nad jego impulsami- Takie rozumienie zagadnienia przez dziecko zostało pięknie zilustrowane przez ojca, który opowiedział mi o przypadku, gdy jego pięcioletni syn był nieposłuszny w restauracji. Chłopak opryskliwie odzywał się do matki, oblewał wodą młodszego brata i rozmyślnie był nieznośny. Po czterokrotnym zwróceniu uwagi, co nie przyniosło żadnego efektu, ojciec wziął syna za ramię, wyprowadził na teren parkingu i przystąpił do wymierzania mu lania. Scenę tę obserwowała pewna wścibska kobieta, która wyszła za nimi z restauracji i poszła na parking. Gdy zaczęło się egzekwowanie kary, pogroziła ojcu palcem i wrzasnęła: „Niech pan zostawi tego chłopca w spokoju! Niech pan go puści! Jeśli pan nie przestanie, zawołam policję”. Pięciolatek, który płakał i skakał, nagle przestał ryczeć i zdumiony powiedział do ojca: „Co się stało tej kobiecie, tatusiu?” Rozumiał celowość kary, czego nie rozumiała jego „wybawczym”. Chciałbym, żeby dr Valusek i jego współcześni byli tak spostrzegawczy jak to dziecko.

Chciałbym podkreślić, że kara cielesna nie jest jedynym narzędziem w kształtowaniu woli, ani że nie nadaje się do stosowania w każdym wieku i w każdej sytuacji. Mądry rodzic musi rozumieć fizyczne i emocjonalne cechy każdego etapu wieku dziecięcego, a następnie dopasowywać rodzaj kary do indywidualnych potrzeb chłopca czy dziewczynki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>