5 grup dzieci spotykających się w klasie z niepowodzeniem

Stwierdził Pan, że większość dzieci wychodzi ze szkoły z przekonaniem, że są nieinteligentne i głupie. Czy mógłby Pan wyjaśnić, dlaczego to atakowanie własnej wartości dotyczy dzisiaj tak wielu dzieci?

Jest pięć dużych grup dzieci, które wciąż spotykają się w klasie z niepowodzeniem. co doprowadza je (i ich rodziców) do wniosku, że są niezdolne. Są to grupy dzieci o następujących cechach charakterystycznych:

– 1) wolno uczące się – dziecko, które nie nadaje się do pracy typu akademickiego. Próbuje wykonywać zadania, ale nic mu nie wychodzi. Ma trudności w nauce czytania w pierwszej klasie. Nie rozumie przedmiotów ścisłych. Rzadko widzi „zadowoloną twarz” w związku z dobrze wykonanym zadaniem, a nauczyciel nigdy nie pisze mu „dobra praca” na wypracowaniu. Jest jedynym dzieckiem w klasie, które nie dostanie złotej gwiazdki za ortografię. I prawdopodobnie co najmniej raz pozostanie na drugi rok w tej samej klasie, co przekonuje je o własnej głupocie

– 2) półanalfabeta – dziecko, w domu którego mówi się w dwóch językach, ale które nie nauczyło się żadnego z nich bardzo dobrze. Dlatego też nie jest „dwujęzyczne” -jest półanalfabetą. Może mu być tak trudno wysłowić się. że rzadko się odzywa, jeśli nie jest do tego zmuszone. Jego postępy w szkole angielskiej będą przez całe dzieciństwo wspinaczką pod górę

– 3) osiągający za mało – dziecko, które jest inteligentne, ale niezdyscyplinowane i nie mające motywacji do pracy. Jego zadania w szkole są zwykle wykonane za późno lub nie wykonane, niestaranne lub niemądre, co prowadzi do tego samego przykrego wniosku: Jestem tępy!

– 4) społecznie zaniedbane – dziecko z ubogiego środowiska. Nigdy nie zwiedzało ogrodu zoologicznego, nie leciało samolotem, nie łowiło ryb. Nie wiadomo, kim był jego tata, a mama pracuje całymi dniami, by utrzymać pięcioro małych dzieci. Jego słownictwo jest ograniczone, poza zdumiewająco szerokim zakresem wyrazów zżargonu, nie ma również w domu miejsca na naukę, czy czytanie. Wie, że nie poradzi sobie w szkole i już sam ten fakt wpływa na jego ocenę własnej osoby

– 5) opóźniony w rozwoju – dziecko niedojrzale (zwykle chłopiec), które zaczyna szkołę zanim jest do tego przygotowane i szybko ponosi porażkę. Chociaż może nadrobić braki w rozwoju później, wczesne niepowodzenia mogą być przeszkodą w całej jego karierze szkolnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>